Partnerna kommer att ta fram, testa och utvärdera ENABLEs metodiska strategi genom att börja med att identifiera karriärinriktade mjuka färdigheter, på nationell/lokal/EU-nivå, som är relevanta för arbetsmarknaden.

ENABLEs metodiska strategi kommer att beakta pedagogisk teknik för studenter i riskzonen, så att de kan stärka sin självuppfattning, självvägledning samt ansvara för att individanpassa sitt lärande och på ett ansvarsfullt sätt använda innovativa, pedagogiska tekniska verktyg och metoder.

RESULTAT

O2-A1 - Identification of a set of "career-oriented" soft skills