Genomförande av den transnationella testkörningen med studenter från partnerländerna som ska testa det lärande som utvecklats inom projektet. Parterna kommer att samla in den feedback som de fått under utbildningsevenemangen och de samverkande utbildningsaktiviteterna samt utforma de nationella pilotrapporterna. Dessa kommer att omfatta utvärderingen av de viktigaste projektresultaten och rekommendationer för ytterligare förbättring.