Integrering och harmonisering av den metodiska och tekniska strategin. Lärandet kommer att anpassas till de lärandemönster som identifierats. Studieinnehållet kommer att göras tillgängligt och ENABLE OERs bibliotek kommer att öppna.