Det här resultatet syftar till att utforma och utveckla ENABLE Smart Learning Environment för samverkande skapande av läroaktiviteter och –innehåll, baserat på principerna för teknikunderstött lärande.

ENABLE Smart Learning Environment:

  • Kommer att kunna erbjuda ett anpassningsbart stöd till de studerande genom att analysera behoven hos dem ur olika perspektiv (t.ex. inlärningsresultat, beteende när det gäller lärande, profiler, personliga faktorer);
  • Kommer att beakta studiesammanhanget med hjälp av mobil teknologi;
  • Kommer att stötta individanpassat studiematerial för att kunna främja lärande.