Projektet ENABLE – Enhance self-awareness and balance the personalized learning in ESL prevention through a Smart Learning Environment – syftar till att utveckla ett nytt ekosystem för lärande som stöd för att motverka studieavbrott (Early School Leaving, ESL).

Den smarta inlärningsmiljön (Smart Learning Environment) som föreslås fokuserar på de studerandes aktiva deltagande i utbildningsprocessen, för att kunna stärka deras självuppfattning och ansvarstagande genom att individanpassa deras utbildnings- och yrkesmöjligheter.