Partenerii vor dezvolta instrumente si metodologii comune pentru a conduce analiza de nevoi si identifica lipsa unor bune practici in domeniul prevenirii Abandonului Scolar Timpuriu precum si folosirea unei tehno-logii in invatamantul gimnazial pentru a preintampina Abandonul Scolar Timpuriu. Aceasta activitate prelimi-nara va permite ca Partenerii sa aiba o abordare comuna pentru a facilita compararea de informatii colecta-te lanivelnational si local.

In primul rand, Cercetarea la Nivel National va fi condusa de catre fiecare tara partenera cu o focusare asu-pra:

  1. Definitia Abandonului Scolar Timpuriu in cadrul proiectului tarii respective/ deosebirea intre defi-nitia EU ( in cadrul Uniunii Europene – cuprinsa in cadrul Strategiei Europene din 2020) si cea a ta-rii respective.
  2. Situatia Abandonului Scolar Timpuriu in cadrulproiectului de tara ( informatii la nivel local si natio-nal)
  3. Identificarea politicilor scolii si strategii nationale privind fenomenul Abandonului Scolar Timpuriu.
  4. Implementarea ICT bazat pe utilizarea instrumentelor digitale in contrast cu Abandonul Scolar Tim-puriu
  5. Identificarea bunelor practici la nivel national(5 pe fiecare tara) pentru a preveni Abandonul Scolar Timpuri
  6. Identificarea de competente soft orientate spre nevoi personala cu scopul prevenirii Abandonului Scolar Timpuriu.

Un numar total de 50 de participanti pe tara vor fi implicati in analiza nevoilor transnationale privind Abando-nul Scolar Timpuriu, dupa cum urmeaza:

  1. Realizarea unui sondaj prin intermediul chestionarelor online cu elevi si profesori ( 30 de participanti pe tara la sondaj)
  2. Realizarea unor interviuri structurate cu profesori si angajatori cu scopul de a strange bune practici privind Abandonul Scolar ( 5 interviuri pe fiecare tara)
  3. Organizarea de focus grupuri cu elevi, parinti, angajatori, autoritati locale, politicieni si alti factori re-levanti pentru a valida informatia colectata prin sondaj si interviuri ( 15 participanti pe tara)