Partenerii vor dezvolta,testa si evalua abordarea metodologica ENABLE pornind de la identificarea competentelor soft orientate pe cariera la nivel National/ Local/ European, relevant pe piata mun-cii.

Abordarea metodologica ENABLE va lua in considerare tehnologia educationala pentru elevii cu risc de ababdon si se va incerca intarirea constientizarii, a proprii capacitati de a se orienta profesional precum si responsabilitatea personalizarii invatarii si utilizarea in mod responsabil a metodelor si in-strumentelor tehnologice educationale.

REZULTATE

O2-A1 - Identification of a set of "career-oriented" soft skills