Partneriai parengs vieningą instrumentarijų poreikių analizės tyrimui atlikti. Tyrimo metu bus analizuojami anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų poreikiai ir mokymosi spragos, pateikiamos gerosios patirtys prevencijai vykdyti, bei pristatomas skaitmeninių technologijų naudojimas švietime. Vieningas in-stumentarijus užtikrins duomenų palygininamumą.

Pradžioje bus analizuojama viešai paskelbta nacionalinė informacija:

  1. Anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų apibrėžimas ir skirtumas su ES apibrėžimu (2020 Europos strategijoje);
  2. Anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų situacijos analizė (vietiniu ir nacionaliniu lyg-meniu);
  3. Mokyklų vidaus politika ir nacionalinės strategijos kovai su anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų reiškiniu;
  4. Informacinių technologijų taikymas kovai su anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų reiškiniu;
  5. Nacionalinių gerųjų praktikos pavyzdžių identifikavimas kovai su anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų reiškiniu;
  6. Į karjerą orientuotų tarpasmeninių gebėjimų identifikavimas kovai su anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų reiškiniu.

Į tarptautinį poreikių analizės tyrimą bus įtraukti 50 asmenys kiekvienoje partnerių šalyje. Asmenys dalyvaus šiuose tyrimo etapuose:

  1. Atliekant nuotolinę studentams ir dėstytojams skirtą apkalausą (30 dalyvių iš kiekvienos šalies);
  2. Vykdant apklausą su dėstytojais ir darbdaviais, ieškant gerosios praktikos pavyzdžių (5 dalyviai iš kie-kvienos šalies)
  3. Vyktant tiksnės grupės apklausas su studentais, tėvais, dėstytojais, darbdaviais, vietinės valdžios atstovais, politinius spendimus priimančiais atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Tikslinės grupės apklausų tikslas – patvirtinti nuotoliniu būdu ir interviu metu gautos informacijos patikimumą (15 dalyvių iš kiekvienos šalies).

 

REZULTATAI

National research - IT

National research - LT

National research - RO

National research - SE

Transnational report