Partneriai parengs, testuos ir įvertins ENABLE metodologinį požiūrį, identifikuojant į karjerą orientuotų tar-pasmeninių gebėjimų svarbą darbo rinkoje nacionaliniu, vietiniu ir ES lygiu.

ENABLE metodologinis požiūris išanalizuos švietimo techonologijas, skirtas rizikos grupėse esantiems stu-dentams, plečiant jų savimonę, ir skatininant jų atsakomybės prisiėmimą už individualizuoto mokymosi ir inovatyvių mokymosi įrankių bei metodų pasirinkimą.

REZULTATAI

O2-A1 - Identification of a set of "career-oriented" soft skills