Projekto bandomieji rezultatai bus įvertinti išanalizavus tikslinės grupės atsiliepimus apie projekto mokymus ir jiems pristatytus rezultatus. Partneriai išanalizuos gautus atsiliepimus ir parengs ataskaitą. Ataskaitoje bus pateiktas pagrindinių projekto rezultatų vertinimas ir pasiūlytos rekomendacijos tolimesniam jų tobulinimui.