Integruotas ir harmonizuotas metodologinis ir technologinis požiūris. Mokymosi patirtys bus pritaikytos identifikuotiems mokymosi modeliams. Bus parengtas mokymosi turinys ir sukurta ENABLE AŠI (atvirųjų švietimo išteklių) biblioteka.