ENABLE išmani mokymosi aplinka bus paremta technologinių mokymosi principų taikymu ir turės gali-mybes:

  • Pasiūlyti individuolizuotą pagalbą besimokantiesiems, analizuojant jų mokymosi rezultatus, pasieki-mus, profilius bei identifikuotus asmeninius veiksnius;
  • Atsižvelgti į mobiliomis technologijomis besinaudojančių asmenų grupes;
  • Pasiūlyti individuolizuotą mokymosi medžiagą.