Projekto ENABLE tikslas – vykdyti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių asmenų prevenciją, ugdyti savimonę ir skatinti asmeninį mokymąsį.Projektu siekiama sukurti naują mokymosį ekosistemą. 

Išmani mokymosi aplinka skatina studentus aktyviai dalyvauti švietimo procese, plėčia jų savimonę ir skatina atsakomybės už mokymosi bei profesinių sprendimų priemimą.